A
A B C D E F G H I K L M N O P S T U V W Z

 


Adres internetowy

Indywidualny i niepowtarzalny adres użytkownika składający się z loginu oraz domeny (np: support@rubikon.pl).

Adres strony WWW

Adres strony WWW składa się z adresu serwera WWW oraz ścieżki dostępu do danej strony WWW (np.: http://rubikon.pl/oferta.html).

Alias

Dodatkowy adres konta pocztowego, nie będący faktycznym kontem – jedno konto "fizyczne" może posiadać wiele adresów. Np. klient rubikon.pl może mieć konto o nazwie firma@rubikon.pl, oraz założyć aliasy biuro@firma.rubikon.pl, sklep@firma.rubikon.pl. Poczta adresowana na biuro@firma.rubikon.pl oraz sklep@firma rubikon.pl trafi do skrzynki firma@rubikon.pl).

 

B

A B C D E F G H I K L M N O P S T U V W Z

 


 

Backup

Kopia bezpieczeństwa, robiona zazwyczaj na specjalnych nośnikach taśmowych lub płytach, pozwalająca w razie jakiejkolwiek awarii, na szybkie odzyskanie danych.

Bajt

Jednostka danych kompuerowych, składająca się z ośmiu bitów. Jeden bajt pozwala zapisać jeden znak (np. A, b, 3, 5 – każda z liter czy cyfr, nawet przecinek czy myślnik zajmuje jeden bajt). W bajtach podawane są zazwyczaj wielkości pamięci komuterowych: 1 KB (kilobajt) to 1024 bajty, 1 MB (megabajt) to 1024KB, 1 GB (gigabajt) to 1024 MB. Należy pamiętać, że 1 Kb to nie to samo, co 1 KB. Małą literką "b" oznaczamy bit natomiast dużą "B" bajt. Tak więc 1 Kb to 1024 bity = 1024 : 8 = 128 bajtów.

Bit

Najmniejsza część informacji cyfrowej. Wszystkie informacje znajdujące się na twardym dysku komputera lub przesyłane przez Internet zapisane są w postaci bitów. Osiem bitów składa się na jeden bajt.

zobacz też: bajt dysk twardy

Bps

(bits per seconds) – jednostka szybkości przesyłania danych, określa ilość przesłanych bitów w ciągu jednej sekundy.

 

C
A B C D E F G H I K L M N O P S T U V W Z

 


 

Call back

Numer telefonu, który po autoryzacji użytkownika rozłącza się i do niego oddzwania.

Crosspost

Wysłanie listu (postu) do więcej niż jednej grupy na raz

 

D
A B C D E F G H I K L M N O P S T U V W Z

 


 

Dial-up

Jedna z możliwości dostępu do sieci internet za pomocą modemu oraz zwykłej linii telefonicznej. Jej wadą jest stosunkowo niewielka prędkość oraz opłaty za czas użytkowania sieci (opłaty telefoniczne), zaletą natomiast – łatwa dostępność, prostota instalacji, stosunkowo niewielkie koszty dla użytkownika domowego.

DNS

Domain Name Server (Serwer Nazw Domen)- specjalny komputer w sieci internet tłumaczący nazwy domen na adresy IP. Zazwyczaj używa się dwóch serwerów: primary (podstawowego) oraz secondary (zapasowego), umieszczonego na dwóch oddzielnych komputerach

Domena

Indywidualna i niepowtarzalna w całej sieci internet nazwa. Dzięki domenie możesz posiadać własny adres pocztowy (firma@domena.pl) oraz stronę WWW (http://www.domena.pl)

Dostęp dodzwaniany

Możliwość korzystania z sieci internet za pomocą modemu, łącza telefonicznego oraz specjalnego numeru dostępowego.

Dysk twardy

Urządzenie wewnątrz komputera, na którym przechowywane są programy oraz inne pliki użytkownika.

 


E
A B C D E F G H I K L M N O P S T U V W Z

 


 

E-mail

Jest jedną z najpowszechniejszych usług udostępnianych przez internet. Za jej pośrednictwem istnieje możliwość wysłania dowolnej wiadomości oraz plików do innych użytkowników sieci. W celu wysłania i czytania poczty e-mail trzeba mieć poprawnie skonfigurowany program do obsługi poczty, podłączenie do sieci internet oraz znać adres internetowy osoby, z którą chcemy korespondować. Poczta elektroniczna dociera do adresata w przeciągu sekund lub najwyżej minut.

Emoticon

Emoticons to skrót od słów emotion (wzruszenie, uczucie) oraz icon (znak, ikona). Jest to prosty symbol graficzny, przedstawiający zarówno charakter wypowiedzi jak i stan emocjonaly osoby piszacej, np: 🙂 – oznacza uśmiech, radość, 🙁 – smutek, żal, :-0 – zdziwienie, 😉 – wypowiedź z przymrużeniem oka.


F
A B C D E F G H I K L M N O P S T U V W Z

 


 

FAQ

Frequently Asked Questions, czyli Najczęściej Zadawane Pytania – zestaw pytań i odpowiedzi na najcześciej powtarzające się pytania dotyczącej określonego zagadnienia lub tematu.

FTP

(File Transfer Protocol) specjalny protokół internetowy umożliwiający odbiór oraz wysyłanie plików pomiędzy dwoma komputerami w sieci Internet. Stosowany np. w celu aktualizacji stron WWW.


G
A B C D E F G H I K L M N O P S T U V W Z

 


 

Grupa dyskusyjna

(news group) Wszystkie listy, pisane na grupę dyskusyjną, w przeciwieństwie do listy dyskusyjnej, znajdują się na serwerze, przez co każdy użytkownik jest w stanie przeczytać i odpowiedzieć na nie z dowolnego komputera podłączonego do sieci internet wyposażonego w program Outlook Express.

GSM

(Global Mobile System) – cyfrowy system telefonii komórkowej.


H
A B C D E F G H I K L M N O P S T U V W Z

 


 

HTML

(HyperText MarkUp Language) – język programowania, opracowany specjalnie w celu możliwości łatwego opisania strony WWW.


I
A B C D E F G H I K L M N O P S T U V W Z

 


 

Internet

Międzynarodowa sieć komputerowa o strukturze zdecentralizowanej obejmująca swoim zasięgiem cały glob.

Intranet

Wewnętrzna sieć w przedsiębiorstwie działająca zgodnie z zasadami i w oparciu o protokoły stosowane w sieci Internet.

IP

(Internet Protocol). Protokół adresowania komputerów w sieci internet. Każdy komputer, aby móc korzystać z sieci, musi posiadać swój niepowtarzalny adres IP.

IPX/SPX

Protokół komunikacji komputerów stosowany w sieciach firmy Novell.

ISDN

(Integrated Service Digital Network). Cyfrowa sieć telekomunikacyjna. Jej głównymi zaletami są: szybkość połączenia (sięgająca przy podłączeniu abonenckim 128 kbps), stabilność połączenia oraz szybkość nawiązywania połączenia.


K
A B C D E F G H I K L M N O P S T U V W Z

 


 

Kbps

(kilo bitów na sekundę) – patrz bps.

Kompresja danych

Metoda zmniejszenia objętości plików, polegająca na zastosowaniu specjalnie do tego celu opracowanych logarytmów. Stosowana w sieci internet w celu zmniejszenia czasu potrzebnego do przesłania pliku z jednego komputera do drugiego.

Konfiguracja

Ustawienie wszystkich parametrów danego urządzenia i / lub programu zapewniające poprawne jego funkcjonowanie.

Konto poczty internetowej

patrz: adres internetowy.


L
A B C D E F G H I K L M N O P S T U V W Z

 


 

Lista dyskusyjna

(discussion list) Lista dyskusyjna działa na zasadzie rozsyłania wiadomości wysłanej na adres listy do wszystkich osób, które dokonały na nią zapisu, poprzez wysłanie odpowiedniego listu na jej adres. Istnieją listy zastrzeżone, na które zapisywać mogą jedynie ich administratorzy, oraz listy publiczne, gdzie nie jest wymagana niczyja zgoda na zapisanie się.

Log

Plik na serwerze, dziennik, w którym zapisywana jest cała działalność serwera.

Login

Indywidualny i niepowtarzalny (w obrębie danej domeny) identyfikator użytkownika.

M
A B C D E F G H I K L M N O P S T U V W Z

 


 

Modem

(MODulator-DEModulator) urządzenie umożliwiające komunikację pomiędzy dwoma komputerami.

Moderowanie

kontrola zawartości grup dyskusyjnych – przed wysłaniem wiadomości na grupę przechodzi on przez ręce osoby decydującej o jej poprawności (moderatora)

MySQL

Program obsługi bazy danych.


N
A B C D E F G H I K L M N O P S T U V W Z

 


 

Name server

Patrz serwer nazw domen.

Newsgroup

Grupy dyskusyjne, dotyczące jednego, konkretnego tematu (np. grupa pl.praca.szukana dotyczy jedynie ogłoszeń na temat poszukiwania pracy, a wszystkie inne listy są na niej niemile widziane). Grupy mają strukturę hierarchiczną (w przykładzie powyżej – pl oznacza grupę polską, praca – grupę dotyczącą pracy, szukana – poszukiwania pracy.

Numer dostępowy

Specjalny numer umożliwiający korzystanie z sieci internet osobom łączącym się przez linię telefoniczną.

 

O
A B C D E F G H I K L M N O P S T U V W Z

 


 

Offtopic

wiadomość nie związana z tematyką grupy dyskusyjnej

Outlook Express

Program umożliwiający czytanie i pisanie poczty elektronicznej oraz newsów.

 


P
A B C D E F G H I K L M N O P S T U V W Z

 


 

Plik

Zbiór z danymi (np. zdjęcie, tekst) znajdujący się na dysku twardym komputera.

Poczta elektroniczna

Patrz e-mail.

Podłączenie do sieci internet

Poprawne skonfigurowanie oraz uruchomienie odpowiedniego oprogramowania oraz sprzętu umożliwiające korzystanie z usług sieci internet.

POP3

Protokół pozwalający na odbieranie poczty poprzez sieć Internet.

Postgress

Program obsługi bazy danych.

PPP

(Point-to-Point Protocol) protokół komunikacyjny stosowany przez modemy.

Program

Plik zawierający instrukcje zrozumiałe jedynie dla komputera. Program jest plikiem wykonywalnym.

Program do obsługi poczty

Program umożliwiający przesłanie za pomocą sieci internet wiadomości e-mail.

Protokół

Rodzaj „języka” umożliwiający łączność pomiędzy dwoma komputerami używającymi tego samego protokołu.

Provider

Dostawca usług internetowych (Rubikon).

Przeglądarka WWW

Program umożliwiający wyświetlanie na ekranie monitora stron WWW. (np. Microsoft Internet Explorer)

 


S
A B C D E F G H I K L M N O P S T U V W Z

 


 

Semigrafika

Sposób przedstawiania grafiki za pomocą znaków alfanumerycznych.

Serwer

Specjalny komputer (lub kilka, kilkadziesiąt komputerów) zapewniający prawidłową pracę sieci.

Serwer nazw domen

Specjalny komputer w sieci internet tłumaczący nazwy domen na adresy IP. Zazwyczaj używa się dwóch serwerów: primary (podstawowego) oraz secondary (zapasowego), umieszczonego na dwóch oddzielnych komputerach.

Serwer WWW

Komputer posiadający zainstalowane specjalne oprogramowanie oraz stały dostęp do sieci internet, udostępniający zasoby stron WWW użytkownikom sieci.

Serwis internetowy

Mianem tym określa się grupę stron internetowych, oprogramowania oraz grafiki współdziałających z nimi, dotyczących konkretnego zagadnienia, firmy, czy też projektu. Przykładem serwisu internetowego są strony katalogu WOW! będącego swoistą książką teleadresową wraz z wyszukiwarką miejsc sieciowych.

Sieć komputerowa

Kilka (conajmniej dwa) komputery połączone ze sobą.

Sieć międzyoperatorska

Specjalna, bardzo szybka, sieć komputerowa łącząca wszystkich większych operatorów oraz dostawców internetu w Polsce.

Skrypt

Specjalny program wykonywany przez serwer. Wynik jego pracy przekazywany jest do użytkownika za pomocą strony WWW.

Skrzynka pocztowa

Skrzynka umieszczona na serwerze firmy Rubikon, w której zbierane są wszyskie przychodzące do jej użytkownika listy e-mail. Dostęp do niej chroniony jest za pomocą hasła znanego jedynie właścicielowi.

SMS

(Short Message System) – specjalny system umożliwiający wysyłanie wiadomości na telefony komórkowe GSM.

SMTP

(Simple Mail Transfer Protocol) Protokół przesyłania poczty poprzez sieć Internet.

SMTP auth

SMTP Authentication – autentykacja poczty wychodzącej – stosowana jest przez wszystkich dużych dostawców usług internetowych, w tym również przez Seriws RUBIKON. Polega ona na podawaniu nazwy użytkownika oraz hasła podczas wysyłania wiadomości. Procesem tym zajmuje się program pocztowy i nie jest on widoczny dla użytkownika, nie wpływa na pogorszenie szybkości czy też komfortu korzystania z poczty elektronicznej.

Spam

Notorycznie powtarzane wysyłanie poczty (zwłaszcza komercyjnej) do wielu osób, lub grup dyskusyjnych. Działanie takie jest w sieci zakazane oraz tępione ze szczególną surowością.

Stały dostęp do sieci internet

Dostęp do sieci internet za pomocą specjalnie przeznaczonej do tego celu linii umożliwiający korzystanie z sieci przez 24 godziny na dobę, bez opłaty za czas trwania tego połączenia. Usługa ta dostępna jest za pośrednictwem serwisu Rubikon.

Strona WWW

Strona napisana w specjalnie przeznaczonym do tego języku – HTML, dzięki czemu może ona być poprawie wyświelana przez przeglądarkę.

 


T
A B C D E F G H I K L M N O P S T U V W Z

 


 

TCP/IP

(Transfer Control Protocol / Internet Protocol) – protokół komunikacji komputerów stosowany w sieci Internet oraz Intranet.

Telefon komórkowy

Telefon używający do pracy zespołu nadajników radiowych zebranych w tzw. komórki.

 


U
A B C D E F G H I K L M N O P S T U V W Z

 


 

Uśmieszek

Patrz: emoticon.

 

V
A B C D E F G H I K L M N O P S T U V W Z

 


 

V90

Specjalny protokół komunikacyjny modemów umożliwiający im komunikację z prędkościami do 56 kbps.

 


W
A B C D E F G H I K L M N O P S T U V W Z

 


 

Węzeł dostępowy

Komputer posiadający stałe podłączenie do sieci internet oraz kilkadziesiąt (-set) modemów umożliwiający zarejestrowanym użytkownikom dostęp do sieci internet za pomocą dostępu dodzwanianego.

WWW

(World Wide Web) – ogólnoświatowa sieć graficznych stron internetowych. Określana też mianem pajęczyny.

 


Z
A B C D E F G H I K L M N O P S T U V W Z

 


 

Zalogowanie

Czynności polegające na podaniu loginu i hasła oraz sprawdzeniu przez serwer ich poprawności.

Słowa kluczowe: