Nie wyświetla się edytor wiadomości w poczta.rubikon.pl

Jeżeli jesteś zalogowany na poczta.rubikon.pl i podczas tworzenia wiadomości nie wyświetla się  edytor wiadomości z takimi funkcjami jak pogrubienie, podkreślenie tekstu itp., to należy przejść do "Ustawienia", dalej wybrać "Tworzenie wiadomości" i w opcji "Twórz wiadomość HTML" wybieramy opcję "zawsze". Aby zapisać zmiany naciskamy przycisk „Zapisz”.

Zobacz więcej

Jak korzystać z poczta.rubikon.pl?

Wstęp Dostęp do poczty e-mail za pośrednictwem przeglądarki internetowej na stronie internetowej https://poczta.rubikon.pl umozliwia szybką i wygodną pracę na dowolnym komputerze podłączonym do internetu. Jak zalogować się do poczty na stronie poczta.rubikon.pl? Co należy wpisać w polu "Nazwa" aby zalogować się do wybranej skrzynki e-mail? Jak ustawić podpis? Jak zmienić opis nadawcy wiadomości ? Jak zalogować […]

Zobacz więcej