Symptomy:

Po zainstalowaniu aplikacji na serwerze, zamiast strony wyświetla się komunikat o błędzie serwera:

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, root@rubikon.pl and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.

Przyczyna:

Najczęściej przyczyną takiej sytuacji jest niepoprawna instalacja lub konfiguracja aplikacji.

Rozwiązanie:

Serwis rubkon.pl nie świadczy wsparcia dla aplikacji instalowanych przez klientów na naszych serwerach. Analizę zaistniałej sytuacji użytkownik powinien wykonać we własnym zakresie.

W tym celu dla każdego użytkownika, na serwerze ftp serwis rubikon.pl udostępnia katalog logs, w którym użytkownik znajdzie logi access oraz error.

Log access zawierają informacje o wykonywanych połączeniach z aplikacją użytkownika. Natomiast log error zawiera informacje o błędach generowanych przez zainstalowaną aplikację. Zapoznanie się z tymi logami ułatwi analizę sytuacji.