Przykładowy formularz napisany w PHP umozliwiajacy zbieranie informacji (imię, nazwisko, adres email) oraz wyslanie ich pocztą elektroniczną wygląda następująco:

<html>
<head>
<META HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-2">
</head>

<body>

Tu poczatek strony...

<br><br><br><br>

<?
if ( $dane[imie] == "" )
$ER[] = "Brak imienia";
if ( $dane[nazwisko] == "" )
$ER[] = "Brak nazwiska";
if ( $dane[email] == "" )
$ER[] = "Brak adresu email";

if ( !is_array( $ER ) ) {
mail("nobody@anydomain.innet",
"mail ze strony",
"imie : $dane[imie]\n".
"nazwisko : $dane[nazwisko]\n".
"email : $dane[email]\n",
"From: uzytkownik_testowy@rubikon.pl");

$status = 1;
}
else {
print "BLAD!<br><li>".join("<li>",$ER)."<br>";
}

?>

<br><br><br>

<?
if ($status == 1) {
?>

Dziekujemy za wypelnienie formularza
<br><br>

<?
} else {
?>

Wypelnij formularz...<br>

<form action="<? echo $PHP_SELF ?>" method=post>
IMIE: <input type=text name="dane[imie]" value=" NAZWISKO: <input type=text name="dane[nazwisko]" value=" EMAIL: <input type=text name="dane[email]" value=" <input type=submit value="wyslij">
</form>

<?
}

?>

</body>
</html>

Uwaga: następujące pola powinny być zmodyfikowane:

if ( !is_array( $ER ) ) {
mail("nobody@anydomain.innet", - tu należy wstawić adres odbiorcy danych z formularza

"mail ze strony",
"imie : $dane[imie]\n".
"nazwisko : $dane[nazwisko]\n".
"email : $dane[email]\n",
"From: uzytkownik_testowy@rubikon.pl"); - tu należy wstawic adres email nadawcy

 

Słowa kluczowe: