W przypadku, gdy zauważysz błąd w danych nabywcy znajdujących się na Fakturze VAT, sporządź i wyślij do serwisu rubikon.pl dokument noty korygującej, w którym wpiszesz dane, które trzeba poprawić oraz podasz poprawne dane.

Notę korygującą może sporządzić tylko nabywca, czyli osoba, której dane widnieją na fakturze VAT w polu "Nabywca".

Za pomocą noty korygującej można poprawić pomyłki, ale nie można zmienić nabywcy Faktury VAT (NIP nie ulega zmianie). Jednak pomyłka (nie zmiana) w numerze NIP też może być korygowana notą korygującą.

Nota korygująca powinna zawierać co najmniej:

  • nazwę "NOTA KORYGUJĄCA",
  • numer kolejny i datę jej wystawienia
  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy usługi oraz ich adres i numery identyfikacji podatkowej
  • dane zawarte w fakturze VAT, której dotyczy nota korygująca,
  • wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Oryginał oraz kopię noty korygującej wyślij za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Warsaw Data Center Sp. z o.o.
ul. Boduena 4
00-011 Warszawa

W chwili akceptacji  treści noty, podpisana kopia danej noty korygującej zostanie odesłana do wystawcy noty.

Uwaga !

Aby kolejne Pro formy i Faktury VAT zawierały poprawne dane, pamiętaj o ich aktualizacji w Panelu rubikon.pl

 

 

Słowa kluczowe: