Jak przesłać stronę WWW na konto?

W celu przesłania strony WWW należy za pomocą programu obsługującego protokół FTP połączyć się z serwerem ftp.rubikon.pl. Podczas pytania o identyfikator i hasło należy podać swoje dane. Stronę umieścić należy w głównym katalogu konta. Pliki zawierające polecenia PERL'a przesyłać należy w trybie ASCII, pozostałe zaś w trybie binarnym, gdyż w przeciwnym razie strona odczytywana będzie nieprawidłowo. Sugerujemy umieszczenie zdjęć oraz wszelkich elementów graficznych strony w osobnych podkatalogach, żeby potem łatwiej poruszać się po katalogu.

Nazwy plików przesyłanych na serwer mogą zawierać tylko następujące znaki: duże i małe litery, cyfry, znak podkreślenia, kropka, minus. Dodatkowo, nazwy plików nie mogą rozpoczynać się od kropki.

Słowa kluczowe: