Faktura VAT wystawiana jest  po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym i niezwłocznie wysyłana pocztą tradycyjną lub w przypadku wyrażenia zgody na e-Fakturę w formie elektronicznej na adres e-mail zdefiniowany w karcie użytkownika.

Fakturę można także samemu wydrukować, pobierając ją z centrum administracyjnego https://admin.rubikon.pl w formacie PDF. W celu otwarcia pobranej faktury wymagane jest posiadanie odpowiedniego oprogramowania, np. Acrobat Reader. Oficjalna strona, z której można pobrać Adobe Reader to: http://get.adobe.com/reader/

Jeśli nie otrzymasz faktury sprawdź, czy aktualne są dane kontaktowe dla Twojego konta w rubikon.pl.

Jeśli oryginał faktury VAT uległ zniszczeniu lub zaginął, to można skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta z prośbą o wystawienie duplikatu faktury VAT.

Duplikat będzie zawierał takie same dane, jakie były w fakturze pierwotnej, a ponadto: słowo "Duplikat" oraz datę wystawienia duplikatu.

 

Słowa kluczowe: