Wstęp

Poczta e-mail w serwisie rubikon.pl umożliwia korzystanie przez programy pocztowe zarówno z protokołu poczty przychodzącej POP3, jak i nowocześniejszego protokołu IMAP.

Sugerujemy korzystanie z protokołu IMAP, którego główną zaletą jest możliwość synchronizacji wszystkich folderów wiadomości, między różnymi programami pocztowymi oraz urządzeniami mobilnymi. Poczta i lista folderów synchronizowana jest na bieżąco, dzięki czemu niezależnie od urządzenia, na którym aktualnie przeglądamy pocztę w każdym z nich zobaczymy te same foldery, wiadomości i kopie robocze.

IMAP przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które korzystają ze swojej poczty na wielu różnych komputerach i np. dodatkowo na urządzeniu mobilnym lub, gdy z danej skrzynki pocztowej korzysta więcej niż jedna osoba.

Instrukcja konfiguracji programu Microsoft Outlook 2010

Instrukcja zawiera kroki jak skonfigurować dostęp do poczty za pomocą protokołów POP3 i IMAP:

Konfiguracja aplikacji Microsoft Outlook 2010 dla protokołu POP3

Konfiguracja aplikacji Microsoft Outlook 2010 dla protokołu IMAP 

Konfiguracja aplikacji Microsoft Outlook 2010 dla protokołu POP3

1. Uruchamiamy program Microsoft Outlook 2010. Przechodzimy do menu Plik->Informacje a następnie klikamy przycisk Dodaj konto;

2. Wybieramy opcję Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów; klikamy Dalej.

3. Wybieramy opcję Internetowa poczta e-mail; klikamy Dalej.

4. Jako typ konta wybieramy POP3 a następnie podajemy dane serwerów poczty i dane logowania zgodnie z szablonem na poniższym obrazku. Następnie klikamy przycisk Więcej ustawień…;

5. W okienku Ustawienia internetowej poczty e-mail przechodzimy do zakładki Serwer wychodzący i zaznaczamy opcję Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelnienia. Następnie przechodzimy do zakładki Zaawansowane.

6. Dla serwera poczty przychodzącej POP3 wpisujemy port 995 oraz zaznaczamy opcję Ten serwer wymaga zaszyfrowanego połączenia (SSL). Dla serwera poczty wychodzącej SMTP wpisujemy port 465 i z listy Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu wybieramy SSL; klikamy OK.

7. W oknie Dodaj nowe konto klikamy Dalej. Nastąpi test ustawień nowego konta.

8. Poniżej okno z poprawnym wynikiem testu ustawień nowego konta. Klikamy Zamknij.

9. Konto zostało poprawnie skonfigurowane; klikamy Zakończ.

W przypadku niepowodzenia wysyłania lub odbierania poczty należy również
sprawdzić czy oprogramowanie antywirusowe lub firewall nie blokuje połączeń. 

Konfiguracja aplikacji Microsoft Outlook 2010 dla protokołu IMAP

1. Uruchamiamy program Microsoft Outlook 2010. Przechodzimy do menu Plik->Informacje a następnie klikamy przycisk Dodaj konto;

2. Wybieramy opcję Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów; klikamy Dalej.

3. Wybieramy opcję Internetowa poczta e-mail; klikamy Dalej.

4. Jako typ konta wybieramy IMAP a następnie podajemy dane serwerów poczty i dane logowania zgodnie z szablonem na poniższym obrazku. Następnie klikamy przycisk Więcej ustawień…;

5. W okienku Ustawienia internetowej poczty e-mail przechodzimy do zakładki Serwer wychodzący i zaznaczamy opcję Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelnienia. Następnie przechodzimy do zakładki Zaawansowane.

6. Dla serwera poczty przychodzącej IMAP wpisujemy port 993 oraz z listy Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu wybieramy SSL. Dla serwera poczty wychodzącej SMTP wpisujemy port 465 i z listy Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu wybieramy SSL; klikamy OK.

7. W oknie Dodaj nowe konto klikamy Dalej. Nastąpi test ustawień nowego konta.

8. Poniżej okno z poprawnym wynikiem testu ustawień nowego konta. Klikamy Zamknij.

9. Konto zostało poprawnie skonfigurowane; klikamy Zakończ.

W przypadku niepowodzenia wysyłania lub odbierania poczty należy również
sprawdzić czy oprogramowanie antywirusowe lub firewall nie blokuje połączeń.