Wstęp

Poczta e-mail w serwisie rubikon.pl umożliwia korzystanie przez programy pocztowe zarówno z protokołu poczty przychodzącej POP3, jak i nowocześniejszego protokołu IMAP.

Sugerujemy korzystanie z protokołu IMAP, którego główną zaletą jest możliwość synchronizacji wszystkich folderów wiadomości, między różnymi programami pocztowymi oraz urządzeniami mobilnymi. Poczta i lista folderów synchronizowana jest na bieżąco, dzięki czemu niezależnie od urządzenia, na którym aktualnie przeglądamy pocztę w każdym z nich zobaczymy te same foldery, wiadomości i kopie robocze.

IMAP przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które korzystają ze swojej poczty na wielu różnych komputerach i np. dodatkowo na urządzeniu mobilnym lub, gdy z danej skrzynki pocztowej korzysta więcej niż jedna osoba.

Instrukcja konfiguracji programu Opera Mail

Instrukcja zawiera kroki jak skonfigurować dostęp do poczty za pomocą protokołów POP3 i IMAP:

Konfiguracja aplikacji Opera Mail dla protokołu POP3

Konfiguracja aplikacji Opera Mail dla protokołu IMAP 

Konfiguracja aplikacji Opera Mail dla protokołu POP3

1. Uruchamiamy program Opera Mail. Otwieramy panel zarządzania kontami wybierając menu Opera Mail->Mail Accounts

2. Wybieramy opcje Add…

3. Wybieramy typ zakładanego konta – Email; klikamy Next

4. Wpisujemy dane właściciela konta zgodnie z poniższym wzorem; klikamy Next

5. Wpisujemy dane logowania – użytkownik oraz hasło oraz wybieramy protokół POP3 i klikamy Next

6. Wpisujemy dane serwera poczty POP3 i SMTP zgodnie z poniższym obrazkiem; klikamy Finish

7. Następnie wybieramy ponownie menu Opera Mail->Mail Accounts

8. Wybieramy utworzone przed chwilą konto i klikamy Edit…

9. Przechodzimy do zakładki Servers a następnie zmienamy port serwera poczty przychodzącej (Incoming POP server) z 110 na 995 oraz poczty wychodzącej (Outgoing SMTP server) z 25 na 465; klikamy OK

W przypadku niepowodzenia wysyłania lub odbierania poczty należy również
sprawdzić czy oprogramowanie antywirusowe lub firewall nie blokuje połączeń. 

Konfiguracja aplikacji Opera Mail dla protokołu IMAP

1. Uruchamiamy program Opera Mail. Otwieramy panel zarządzania kontami wybierając menu Opera Mail->Mail Accounts

 

2. Wybieramy opcje Add..

 

 

3. Wybieramy typ zakładanego konta – Email; klikamy Next

 

 

4. Wpisujemy dane właściciela konta zgodnie z poniższym wzorem; klikamy Next

 

 

5. Wpisujemy dane logowania – użytkownik oraz hasło oraz wybieramy protokół IMAP i klikamy Next

 

 

6. Wpisujemy dane serwera poczty IMAP SMTP zgodnie z poniższym obrazkiem; klikamy Finish

 

 

7. Następnie wybieramy ponownie menu Opera Mail->Mail Accounts

 

 

8. Wybieramy utworzone przed chwilą konto i klikamy Edit…

 

 

9. Przechodzimy do zakładki Servers a następnie sprawdzamy port serwera poczty przychodzącej (Incoming IMAP server)  powinieno być 143  oraz poczty wychodzącej (Outgoing SMTP server) z 25 na 465; klikamy OK

 

W przypadku niepowodzenia wysyłania lub odbierania poczty należy również
sprawdzić czy oprogramowanie antywirusowe lub firewall nie blokuje połączeń.