SSI (Server Side Include)

Są to specjalne polecenia dla serwera , który zamiast wyświelić, rozpoznaje je i zwraca wynik ich działania. Komendy SSI dostępne na serwerze Rubikon to:

DATE_GMT

wyświetla aktualny czas uniwersalny (Greenwich Mean Time),

DATE_LOCAL

wyświetla aktualny czas lokalny (serwera, nie użytkownika),

DOCUMENT_NAME

podaje nazwę aktualnie wyświetlanego dokumentu,

DOCUMENT_URL

podaje pełną ścieżkę do aktualnie wyświetlanego dokumentu,

HTTP_HOST

podaje nazwę serwera,

LAST_MODIFIED

wyświetla datę ostatniej modyfikacji dokumentu,

HTTP_USER_AGENT

podaje nazwę przeglądarki, której używa osoba oglądająca dokumnet.


 

W celu użycia któregoś w powyższych poleceń SSI należy w odpowiednim miejscu w dokumencie HTML wstawić specjalny komentarz w postaci:

<!– #echo var=komenda –>.

Ważnym elementem jest sekwencja "#echo var=" która oznacza dla serwera, iż nie jest to zwykły komentarz, a właśnie polecenie SSI. Nie należy zapomnieć także o spacji przed zamknięciem komentarza.

Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że większość użytkowników stron WWW doskonale orientuje się, która jest godzina i jakiej przeglądarki używają, stąd natrętne informowanie ich o tych oczywistych faktach za pomocą SSI nie jest dobrze widziane. Najbardziej przydatny powinien być parametr LAST_MODIFIED uwalniający od konieczności ciągłego wpisywania daty ostatniej aktualizacji strony.

Na przykład wstawiając do kodu HTML polecenie:

Czas uniwersalny:<!–#echo var="DATE_GMT" –>

Użytkownik na przeglądarce zobaczy wyrażenie:

Czas uniwersalny: Thursday, 20-Jul-2000 10:28:05 GMT

Natomiast w odpowiedzi na polecenie:

Twoja przeglądarka to: <!–#echo var="HTTP_USER_AGENT" — >

Na przeglądarce wyświetlony zostanie tekst:

Twoja przeglądarka to: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0; TUCOWS.COM)

UWAGA! Powyższe odpowiedzi są tylko przykładami.

Słowa kluczowe: