Co to jest formularz?

Formularz jest skryptem umożliwiającym stworzenie własnej ankiety lub innego dowolnego formularza na stronie.

Co robi ten skrypt?

Skrypt "formularz" służy do przesyłania pocztą elektroniczną zawartości formularza umieszczonego na stronie WWW. Jego wykorzystanie zależne jest tylko od inwencji twórcy strony: można go użyć do stworzenia ankiet, formularzy zamówień, wreszcie do "zmuszenia" nadawcy listu do zawarcia w nim wszystkich potrzebnych informacji i to odpowiednio sformatowanych — listy przesłane za pośrednictwem tego skryptu mają zawsze ten sam format i jednakowy temat, są więc łatwe do późniejszej obróbki. Teoretycznie można wysyłać zawartość formularza bez użycia skryptu, jednak praktyka wskazuje na to, że starsze przeglądarki nie potrafią sobie z tym poradzić (np. MS Internet Explorer 3.0).

Kilka porad

Jeżeli chcemy znać adres e-mail nadawcy listu, musimy go poprosić o jego podanie, tworząc specjalne pole w formularzu.
Za pomocą JavaScriptu można przed wysłaniem listu sprawdzić, czy wszystkie pola zostały wypełnione poprawnie.
Wysyłane są wartości pól formularza np. dla <SELECT NAME="typ"><OPTION VALUE="zx">ZX Spectrum</SELECT> wysłany zostanie linijka typ=zx a nie typ=ZX Spectrum.

Użycie skryptu

Na samym początku musimy stworzyć formularz. Rozpoczynający go tag <FORM> musi mieć postać <FORM ACTION="/cgi-rub/formularz.cgi" METHOD="POST">. Dalej tworzymy odpowiednie pola formularza.

Aby skrypt działał poprawnie musimy stworzyć jeszcze (wewnątrz fomularza) kilka dodatkowych, ukrytych pól. Jest obojętne w jakiej kolejności je umieścimy, muszą tylko się one znaleźć wewnątrz formularza. Pierwsze z nich, o parametrze NAME=email, określa, na jaki adres zostanie przesłana zawartość formularza.

<INPUT TYPE=hidden NAME=email VALUE="[adres-e-mail]">

Zamiast [adres-e-mail] wpisujemy po prostu nasz adres e-mail np. pizza@rubikon.pl

Drugie ukryte pole, subject określa temat (subject) nadawany listom wysyłanym przez formularz. Dzięki temu można je łatwo odróżnić od pozostałej korespondencji

<INPUT TYPE=hidden NAME=subject VALUE="[temat-listu]">

Pole koniec podaje adres (URL) strony, na którą zostanie przeniesiony nadawca wiadomości, po jej wysłaniu. Na tej stronie możemy mu podziękować za skontaktowanie się z nami.

<INPUT TYPE=hidden NAME=koniec VALUE="[url]">

Zamiast [url] wpisujemy pełen adres strony np. http://www.nazwa.rubikon.pl/podziekowanie.html.

Przykład

Oto przykładowy formularz zamówienia pizzy (proszę nie zamawiać, niestety Serwis Rubikon jeszcze pizzy nie dostarcza!). Wykorzystuje on prawie wszystkie możliwe rodzaje pól:

 

 


 


Twój adres:

 

 

 

 

 

Rodzaj pizzy:

 

Dodatkowy ser

 

Sałatka

 

Mała

 

Średnia

 

Duża

 

Dodatkowe uwagi:

 

  


 

 

 

 

 


A tak wygląda kod źrodłowy formularza:


 

 

<hr>
<FORM METHOD="POST" ACTION="/cgi-rub/formularz.cgi" CLASS=example>
<B>Twój adres: </B><INPUT TYPE="Text" NAME="nadawca"></B><br>
<B>Rodzaj pizzy: </B><SELECT NAME="zamowienie">
<OPTION VALUE="hawajska">Hawajska (z szynką i ananasem)
<OPTION VALUE="funghi">Funghi (z grzybami)
<OPTION VALUE="pepperoni">Pepperoni (z kiełbasą pepperoni)
<OPTION VALUE="marinara">Marinara (z owocami morza)
</SELECT><BR><INPUT TYPE="Checkbox" NAME="ser" VALUE="tak"><B>Dodatkowy ser</B><BR>
<INPUT TYPE="Checkbox" NAME="salatka" VALUE="tak"><B>Sałatka</B><BR>
<INPUT TYPE="Radio" NAME="porcja" VALUE="mala">Mała<BR>
<INPUT TYPE="Radio" NAME="porcja" VALUE="srednia" CHECKED>Średnia<BR>
<INPUT TYPE="Radio" NAME="porcja" VALUE="duza">Duża<BR>
Dodatkowe uwagi:<BR>
<TEXTAREA NAME="uwagi" COLS="36" ROWS="4"></TEXTAREA><BR><BR>
<INPUT TYPE="Submit" NAME="zamow" VALUE="Zamow">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="email" VALUE="pizza@rubikon.net.pl">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="subject" VALUE="Zamowienie pizzy">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="koniec" VALUE="adres_url">
</FORM>
<hr>

 

 

 

 

Po wypełnieniu przez nadawcę formularza na podany adres e-mail (pizza@rubikon.net.pl) wysłany zostanie następujący list:

 

Subject: Zamowienie pizzy
—————————————————–
nazwa pola – wartosc pola
—————————————————–
nadawca – Jan Nowak, Brzozowa 3
zamowienie – pepperoni
ser – tak
porcja – mala
uwagi – Prosze o szybkie dostarczenie!
zamow – Zamow
—————————————————–

 

 

Słowa kluczowe: