Skrypty w PHP

Mogą być napisane jako oddzielne pliki, jak również można je umieszczać bezpośrednio w kodzie HTML. Jeżeli skrypt jest osobnym plikiem należy pamiętać, że musi on mieć rozszerzenie .php, php3 (dla PHP3) lub .php4 (dla PHP4).

W przypadku umieszczania skryptu bezpośrednio w HTML'u, przed poleceniami PHP znajdować się musi wyrażenie "<?" na końcu natomiast: "?>".

Jeżeli przy pisaniu skryptu popełniony zostanie błąd, podczas jego wykonywania przeglądarka automatycznie poinformuje o tym użytkownika.

Przykładowy program w PHP wygląda następująco:

<html>
<head>
<title>Przykład</title>
</head>
<body>
<?php echo "Zastałem Jolkę? "; ?>
<br>
<? php echo "2 + 7 = ",2+5; ?>
</body>
</html>

Jego działanie spowoduje wyświetlenie w belce tytułowej napisu: Przykład.
W oknie przeglądarki pojawi się napis: Zastałem Jolkę?, a poniżej równanie: 2 + 5 = 7.

Słowa kluczowe: