Gdy w ramach Państwa konta zostanie przekroczony limit przestrzeni dyskowej przewidziany dla danej usługi może, to skutkować np: jak w przypadku usługi konto e-mail, brakiem możliwości wysyłania bądź odbierania wiadomości. Należy, wtedy usunąć część danych. Problem może również wystąpić jeżeli w skrzynce nie jest widoczny folder Spam do którego wpada niechciana poczta, w obecnej sytuacji wymagane jest uaktywnienie widoku folderu Spam oraz jego opróżnienie.

W przypadku posiadania większej ilości dostępów jak np. www,mysql można skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta w celu zgłoszenia potrzeby zmiany przydziału przestrzeni dyskowej pomiędzy poszczególne dostępy.

W przypadku wszelkich wątpliwości lub pytań należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.

 


 

Słowa kluczowe: