W celu konfiguracji konta poczty e-mail w wybranym programie pocztowym należy posłużyć się odpowiednimi parametrami. Zalecamy korzystanie z nowszego protokołu IMAP. Szczegółowy opis konfiguracji skrzynki e-mail w programach pocztowych znajduje się w kategorii Konfiguracja programów pocztowych .

Dane dostępowe do poczty w serwisie rubikon.pl:

Serwer poczty przychodzącej (IMAP): imap.rubikon.pl
Port (IMAP): 993
Szyfrowanie: SSL
Metoda uwierzytelniania: Normalne hasło

Serwer poczty przychodzącej (POP3): pop3.rubikon.pl
Port (POP3): 995
Szyfrowanie: SSL
Metoda uwierzytelniania: Normalne hasło

Serwer poczty wychodzącej (SMTP): smtp.rubikon.pl
Port (SMTP): 465
Szyfrowanie: SSL
Metoda uwierzytelniania: Normalne hasło

Dostęp do poczty e-mail możliwy jest także przez przeglądarkę internetową.

Dostęp WWW: https://poczta.rubikon.pl/