Po zalogowaniu się do panelu administracyjnego w menu zlokalizowanym w lewym panelu należy wybrać pozycję 'Konto e-mail' a następnie 'forward poczty'. Usługa domyślnie posiada status 'usługa nieaktywna', po wpisaniu adresu docelowego na, który ma być przeprowadzany forward poczty należy wcisnąć znajdujący się poniżej przycisk 'włącz'. Usługa powinna zmienić po tej operacji swój status na 'usługa aktywna'.