Nie wyświetla się edytor wiadomości w poczta.rubikon.pl

Jeżeli jesteś zalogowany na poczta.rubikon.pl i podczas tworzenia wiadomości nie wyświetla się  edytor wiadomości z takimi funkcjami jak pogrubienie, podkreślenie tekstu itp., to należy przejść do "Ustawienia", dalej wybrać "Tworzenie wiadomości" i w opcji "Twórz wiadomość HTML" wybieramy opcję "zawsze". Aby zapisać zmiany naciskamy przycisk „Zapisz”.

Zobacz więcej

Dlaczego nie otrzymuję wszystkich wiadomości?

Opis Nie wszystkie wiadomości wysyłane na moją skrzynkę pocztową są do mnie dostarczane. Nie otrzymałem wiadomości od nadawcy, z którym wcześniej korespondowałem bez problemów. Symptomy Podczas wymiany korespondencji, zdecydowana większość wiadomości odbierana jest prawidłowo. Występują, jednak sytuacje, że niektóre wiadomości nie są dostarczane do skrzynki odbiorczej w serwisie rubikon.pl. Nadawca wiadomości otrzymuje wiadomość zwrotną z komunikatem:  […]

Zobacz więcej

Outlook Express – błąd 0x800CCC0B

Co oznacza błąd 0x800CCC0B? Zwracany przez program pocztowy Outlook Express błąd 0x800CCC0B może wskazywać na źle skonfigurowany program pocztowy, który nie może poprawnie skomunikować się z serwerem pocztowym. Rozwiązanie W celu rozwiązania błędu należy skonfigurować program pocztowy zgodnie z artykułem Konfiguracja programu Outlook Express.

Zobacz więcej

Outlook Express – błąd 0x800CCC0E

Co oznacza błąd 0x800CCC0E? Zwracany przez program poczotwy Outlook Express błąd 0x800CCC0E może wskazywać na brak możliwości poprawnego połączenia się z serwererm poczty rubikon.pl. Rozwiązanie W celu rozwiązania błędu należy skonfigurować program pocztowy zgodnie z artykułem Konfiguracja programu Outlook Express.

Zobacz więcej

Outlook Express – błąd 0x800CCC17

Co oznacza błąd 0x800CCC17? Zwracany przez program poczotwy Outlook Express błąd 0x800CCC17 może wskazywać, że proces pobierania wiadomości został przerwany przez użytkownika. Rozwiązanie Jeżeli mimo dalszych prób nie moża pobrac wiadomośći należy skonfigurować program pocztowy zgodnie z artykułem Konfiguracja programu Outlook Express.

Zobacz więcej

Czy na skrzynce mailowej możliwy jest forward poczty?

Po zalogowaniu się do panelu administracyjnego w menu zlokalizowanym w lewym panelu należy wybrać pozycję 'Konto e-mail' a następnie 'forward poczty'. Usługa domyślnie posiada status 'usługa nieaktywna', po wpisaniu adresu docelowego na, który ma być przeprowadzany forward poczty należy wcisnąć znajdujący się poniżej przycisk 'włącz'. Usługa powinna zmienić po tej operacji swój status na 'usługa […]

Zobacz więcej

Dlaczego wysłane wiadomości nie dochodzą do adresata?

Przyczyną niedostarczenia wysyłanej wiadomości do adresata, może być to, że serwer pocztowy rubikon.pl zakwalifikował podaną wiadomość jako spam, po sprawdzeniu przez filtr antyspamowy, przez co wiadomość została odrzucona. Gdy zachodzi podejrzenie takiej sytuacji należy skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej bądź telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta rubikon.pl  i zgłosić prośbę o dodanie adresu email do […]

Zobacz więcej

Co mam zrobić, kiedy urywa się połączenie podczas ściągania poczty ?

Najprawdopodobniej w Twojej skrzynce znajduje się jedna lub kilka dużych wiadomości, które podczas próby odczytania, powodują zerwanie połączenia. Możesz temu zaradzić na dwa sposoby: Centrum Administracji Serwisu RUBIKON Po podaniu nazwy użytkownika i hasła, z lewej kolumny wybieramy link "czytanie poczty". Możesz odczytać wiadomość, zobaczyć jej temat, nadawcę, wielkość oraz oczywiście usunąć ją bez czytania. Program  Email […]

Zobacz więcej