Wstęp

Dostęp do poczty e-mail za pośrednictwem przeglądarki internetowej na stronie internetowej https://poczta.rubikon.pl umozliwia szybką i wygodną pracę na dowolnym komputerze podłączonym do internetu.

Jak zalogować się do poczty na stronie poczta.rubikon.pl?

Co należy wpisać w polu "Nazwa" aby zalogować się do wybranej skrzynki e-mail?

Jak ustawić podpis?

Jak zmienić opis nadawcy wiadomości ?

Jak zalogować się do poczty na stronie poczta.rubikon.pl?

W celu sprawdzenia skrzynki e-mail należy wejść na stronę, która znajduje się pod adresem: https://poczta.rubikon.pl. Na ekranie zostanie wyświetlone okno logowania, w którym jako "Nazwa" należy wpisać login (identyfikator) oraz  hasło dostępu. Po podaniu danych autoryzacyjnych należy kliknąć przycisk "Zaloguj".

 

Co należy wpisać w polu "Nazwa" aby zalogować się do wybranej skrzynki e-mail?

  • Wpisz sam login konta (np. "jkowalski"), jeśli chcesz zalogować się do skrzynki e-mail, która posiada adres: "jkowalski@rubikon.pl".
  • Wpisz cały adres (np. "janek@jkowalski.rubikon.pl"), jeśli chcesz zalogować się do konta pocztowego w ramach usługi MEGA Box.

Jeśli podane zostały poprawne dane dostępowe, to na ekranie zostanie wyświetlona poniższa strona dla wybranej skrzynki e-mail.

 


Jak ustawić podpis?

Aby ustawić lub zmienić własny podpis (stopkę), który będzie automatycznie dodawany do każdej wysyłanej wiadomości e-mail należy wykonać następujące czynności:

  • Po prawidłowym zalogowaniu się, najpierw kliknąć zakładkę "Ustawienia" (1)  w prawym górnym rogu strony.
  • Następnie należy przejść do zakładki "Tożsamości" (2) i kliknąć w panelu bocznym adres  (tożsamość) którą chcemy zmienić – powinno się pojawić okienko z zakładkami "Ustawienia" i "Podpis"
  • Wybieramy zakładkę "Podpis" (3) i wpisujemy treść podpisu.
  • Po wpisaniu treści należy przycisnąć "Zapisz" (4) aby zatwierdzić wprowadzone zmiany.

Jeśli nie chcesz zmieniać obecnej tożsamości a dodać kolejną, to w panelu bocznym  "Tożsamości" (2) w lewym dolnym rogu kliknij ikonę "+" i dodaj nową tożsamość. Dodatkowo, jeśli jest więcej niż jedna tożsamość to możesz wybrać, który podpis będzie używany jako domyślny po zaznaczeniu w  ustawieniach tożsamości opcji "Domyślna". Po zapisaniu zmian podpis jest gotowy do użycia.


Jak zmienić opis nadawcy wiadomości ?

W celu zmiany opisu nadawcy należy:

  • Po prawidłowym zalogowaniu się, najpierw kliknąć zakładkę "Ustawienia" (1)  w prawym górnym rogu strony.
  • Następnie należy przejść do zakładki "Tożsamości" (2) i kliknąć w panelu bocznym adres  (tożsamość) który chcemy zmienić – powinno się pojawić okienko z zakładkami "Ustawienia" i "Podpis"
  • Wybieramy zakładkę "Ustawienia" (3) i wpisujemy opis nadawcy np. Imię i Nazwisko
  • Po zmianie treści w polu Nazwa należy przycisnąć "Zapisz" (4) aby zatwierdzić wprowadzone zmiany.

Słowa kluczowe: