W serwisie rubikon.pl istnieje możliwość skorzystania z oprogramowania:

Apache 2
PHP 5.3
MySQL 5.1

Dostępne opcje dla oprogramowania PHP 5.3 można sprawdzić na stronie http://php5info.rubikon.pl/

Oprogramowanie dostępne jest w nowym środowisku – aby je wypróbować należy umieścić w nim swoją stronę WWW:

1. Dodać pliki strony korzystając z klienta FTP 
1.1. Adres serwera FTP: ftpadmin.rubikon.pl
1.2. Użytkownik i hasło, takie jak do swojego konta
2. Dodać odpowiednie dane do bazy MySQL
2.1. Adres serwera MySQL: sql5.rubikon.pl
2.2. Nazwa bazy danych taka, jak Państwa konto
2.3. Użytkownik i hasło, takie jak do swojego konta
2.4. Panel zarządzania bazą dostępny pod adresem https://sqladmin.rubikon.pl

Tak umieszczona strona dostępna będzie pod adresem [nazwa_konta].new.rubikon.pl, gdzie [nazwa_konta], to nazwa Państwa konta w serwisie.

Strona ta będzie działać niezależnie od dotychczasowej Państwa strony, która pozostanie bez zmian.
Jeśli będą Państwo chcieli korzystać z nowej strony pod dotychczasowymi adresami (Państwa domena lub [nazwa_konta].rubikon.pl ) wystarczy w głównym katalogu konta w nowym środowisku (dostępnym poprzez serwer FTP: ftpadmin.rubikon.pl) umieścić pusty plik o nazwie: wybieram-nowy-rubikon


Zachęcamy Państwa do wypróbowania nowego środowiska i zmiany wersji oprogramowania dla swojej strony WWW.

Słowa kluczowe: