Wstęp

Poczta e-mail w serwisie rubikon.pl umożliwia korzystanie przez programy pocztowe zarówno z protokołu poczty przychodzącej POP3, jak i nowocześniejszego protokołu IMAP.

Sugerujemy korzystanie z protokołu IMAP, którego główną zaletą jest możliwość synchronizacji wszystkich folderów wiadomości, między różnymi programami pocztowymi oraz urządzeniami mobilnymi. Poczta i lista folderów synchronizowana jest na bieżąco, dzięki czemu niezależnie od urządzenia, na którym aktualnie przeglądamy pocztę w każdym z nich zobaczymy te same foldery, wiadomości i kopie robocze.

IMAP przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które korzystają ze swojej poczty na wielu różnych komputerach i np. dodatkowo na urządzeniu mobilnym lub, gdy z danej skrzynki pocztowej korzysta więcej niż jedna osoba.

Instrukcja konfiguracji programu Microsoft Outlook 2007

Instrukcja zawiera kroki jak skonfigurować dostęp do poczty za pomocą protokołów POP3 i IMAP:

Konfiguracja aplikacji Microsoft Outlook 2007 dla protokołu POP3
Konfiguracja aplikacji Microsoft Outlook 2007 dla protokołu IMAP


Konfiguracja aplikacji Microsoft Outlook 2007 dla protokołu POP3

1. Uruchamiamy program Microsoft Outlook 2007 i tworzymy nowe konto wybierając Narzędzia->Ustawienia kont;

2. W zakładce Poczta e-mail klikamy  Nowy…

3. Wybieramy Microsoft Exchange, POP3, IMAP lub HTTP" i klikamy Dalej

4. Zaznaczamy Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera… i klikamy Dalej

5. Wybieramy opcję Internetowa poczta e-mail i klikamy Dalej

6. Wypełniamy pola według podanego schematu. Klikamy "Więcej ustawień":

Screenshot at 2013-10-12 13 27 54

7. Przechodzimy do zakładki Serwer wychodzący. Zaznaczamy opcje według podanego schematu.

8. Przechodzimy do zakładki Zaawansowane. W polu Serwer wychodzący (SMTP) domyślnie jest wpisany port 25.   Port 25 należy zmienić na 465 i zaznaczyć Ten serwer wymaga zaszyfrowanego połączenia (SSL).

 

Outlook2013-10-12 13 32 56

W przypadku niepowodzenia wysyłania lub odbierania poczty należy również
sprawdzić czy oprogramowanie antywirusowe lub firewall nie blokuje połączeń.


Konfiguracja aplikacji Microsoft Outlook 2007 dla protokołu IMAP

1. W celu skonfigurowania aplikacji Outlook dla protokołu IMAP wypełniamy pola według podanego schematu. Klikamy "Więcej ustawień":

Outlook2013-10-12 13 42 05

 

2. Przechodzimy do zakładki Serwer wychodzący. Zaznaczamy opcje według podanego schematu.

8. Przechodzimy do zakładki Zaawansowane. W polu Serwer wychodzący (SMTP) domyślnie jest wpisany port 25. Port 25 należy zmienić na 465 i wybrać  Typ połączenia szyfrowanego (SSL).

 

Outlook2013-10-12 13 56 14

W przypadku niepowodzenia wysyłania lub odbierania poczty należy również
sprawdzić czy oprogramowanie antywirusowe lub firewall nie blokuje połączeń.