Wstęp

Poczta e-mail w serwisie rubikon.pl umożliwia korzystanie przez programy pocztowe zarówno z protokołu poczty przychodzącej POP3, jak i nowocześniejszego protokołu IMAP.

Sugerujemy korzystanie z protokołu IMAP, którego główną zaletą jest możliwość synchronizacji wszystkich folderów wiadomości, między różnymi programami pocztowymi oraz urządzeniami mobilnymi. Poczta i lista folderów synchronizowana jest na bieżąco, dzięki czemu niezależnie od urządzenia, na którym aktualnie przeglądamy pocztę w każdym z nich zobaczymy te same foldery, wiadomości i kopie robocze.

IMAP przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które korzystają ze swojej poczty na wielu różnych komputerach i np. dodatkowo na urządzeniu mobilnym lub, gdy z danej skrzynki pocztowej korzysta więcej niż jedna osoba.

Instrukcja konfiguracji programu Mozilla Thunderbird

Instrukcja zawiera kroki jak skonfigurować dostęp do poczty za pomocą protokołów POP3 i IMAP:

Konfiguracja aplikacji Mozilla Thunderbird dla protokołu POP3

Konfiguracja aplikacji Mozilla Thunderbird dla protokołu IMAPKonfiguracja aplikacji Mozilla Thunderbird dla protokołu POP3

1. Uruchamiamy program Mozilla Thunderbird. Przechodzimy do menu klikając przycisk po prawej stronie okna z symbolem 3 poziomych linii, następnie przechodzimy do menu Opcje->Konfiguracja kont;

2. W kolejny oknie klikamy przycisk Operacje a następnie Dodaj konfigurację konta pocztowego….

3. Następnie w oknie Konfiguracja konta e-mail podajemy dane autoryzacyjne do konta; klikamy Kontynuuj.

6. Po zakończonym teście klikamy przycisk Gotowe a w kolejnym oknie OK. Konto jest gotowe do pracy.

W przypadku niepowodzenia wysyłania lub odbierania poczty należy również
sprawdzić czy oprogramowanie antywirusowe lub firewall nie blokuje połączeń.Konfiguracja aplikacji Mozilla Thunderbird dla protokołu IMAP

1. Uruchamiamy program Mozilla Thunderbird. Przechodzimy do menu klikając przycisk po prawej stronie okna z symbolem 3 poziomych linii, następnie przechodzimy do menu Opcje->Konfiguracja kont;

2. W kolejny oknie klikamy przycisk Operacje a następnie Dodaj konfigurację konta pocztowego….

3. Następnie w oknie Konfiguracja konta e-mail podajemy dane autoryzacyjne do konta; klikamy Kontynuuj.

4. 4.Nastąpi automatyczne wyszukiwanie serwerów poczty i ich konfiguracja. Zaznaczamy opcje IMAP (zdalne foldery). Następnie klikamy przycisk Konfiguracja zaawansowana;

6. Po zakończonym teście klikamy przycisk Gotowe a w kolejnym oknie OK. Konto jest gotowe do pracy.

W przypadku niepowodzenia wysyłania lub odbierania poczty należy również
sprawdzić czy oprogramowanie antywirusowe lub firewall nie blokuje połączeń.