Wstęp

Poczta e-mail w serwisie rubikon.pl umożliwia korzystanie przez programy pocztowe zarówno z protokołu poczty przychodzącej POP3, jak i nowocześniejszego protokołu IMAP.

Sugerujemy korzystanie z protokołu IMAP, którego główną zaletą jest możliwość synchronizacji wszystkich folderów wiadomości, między różnymi programami pocztowymi oraz urządzeniami mobilnymi. Poczta i lista folderów synchronizowana jest na bieżąco, dzięki czemu niezależnie od urządzenia, na którym aktualnie przeglądamy pocztę w każdym z nich zobaczymy te same foldery, wiadomości i kopie robocze.

IMAP przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które korzystają ze swojej poczty na wielu różnych komputerach i np. dodatkowo na urządzeniu mobilnym lub, gdy z danej skrzynki pocztowej korzysta więcej niż jedna osoba.

Instrukcja konfiguracji programu Outlook Express 6.0

Instrukcja zawiera kroki jak skonfigurować dostęp do poczty za pomocą protokołów POP3 i IMAP:

Konfiguracja aplikacji Outlook Express dla protokołu POP3

Konfiguracja aplikacji Outlook Express dla protokołu IMAP 

Konfiguracja aplikacji Outlook Express dla protokołu POP3

1. Uruchamiamy program Outlook Express. Otwieramy panel zarządzania kontami wybierając Narzędzia->Konta

2. Przechodzimy do zakładki Poczta a następnie klikamy przycisk Dodaj i z rozwijanego menu wybieramy Poczta.

 

3. Wpisujemy nazwe wyświetlaną (imie i nazwisko); klikamy Dalej

4. Wpisujemy adres konta e-mail w serwisie Rubikon.pl (np. jkowalski@rubikon.pl); klikamy Dalej

5. Podajemy dane serwera POP3 i SMTP poczty Rubikon.pl zgodnie z poniższym obrazkiem; klikamy Dalej

6. Podajemy nazwę konta w serwisie Rubikon.pl oraz hasło, klikamy Dalej

7. Konto zostało założone, klikamy Zakończ aby zapisać ustawienia i przejść do konfiguracji konta.

8. Przechodzimy do zakładki Poczta następnie wybieramy z listy konto pop3.rubikon.pl i klikamy przycisk Właściwości.

9. Przechodzimy do zakładki Serwery i w sekcji Serwer poczty wychodzącej zaznaczamy opcję Serwer wymaga uwierzytelnienia.

10. Przechodzimy do zakładki Zaawansowane i zmieniamy port poczty wychodzącej (SMTP) z 25 na 465 oraz port poczty przychodzącej (POP3) z 110 na 995. Zaznaczamy także opcję Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL) dla serwerów SMTP i POP3.

W przypadku niepowodzenia wysyłania lub odbierania poczty należy również
sprawdzić czy oprogramowanie antywirusowe lub firewall nie blokuje połączeń. 

Konfiguracja aplikacji Outlook Express dla protokołu IMAP

1. Uruchamiamy program Outlook Express. Otwieramy panel zarządzania kontami wybierając Narzędzia->Konta

2. Przechodzimy do zakładki Poczta a następnie klikamy przycisk Dodaj i z rozwijanego menu wybieramy Poczta.

3. Wpisujemy nazwe wyświetlaną (imie i nazwisko); klikamy Dalej

4. Wpisujemy adres konta e-mail w serwisie Rubikon.pl (np. jkowalski@rubikon.pl); klikamy Dalej

5. Podajemy dane serwera IMAP i SMTP poczty Rubikon.pl zgodnie z poniższym obrazkiem; klikamy Dalej

6. Podajemy nazwę konta w serwisie Rubikon.pl oraz hasło i klikamy Dalej

7. Konto zostało założone; klikamy Zakończ aby zapisać ustawienia i przejść do konfiguracji konta.

8. Przechodzimy do zakładki Poczta następnie wybieramy z listy konto imap.rubikon.pl i klikamy przycisk Właściwości.

9. Przechodzimy do zakładki Serwery i sekcji Serwer poczty wychodzącej zaznaczamy opcję Serwer wymaga uwierzytelnienia.

10. Przechodzimy do zakładki Zaawansowane i zmieniamy port poczty wychodzącej (SMTP) z 25 na 465 oraz port poczty przychodzącej (IMAP) z 110 na 993. Znaczamy opcję Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL) dla serwerów SMTP i IMAP.

W przypadku niepowodzenia wysyłania lub odbierania poczty należy również
sprawdzić czy oprogramowanie antywirusowe lub firewall nie blokuje połączeń.