Wstęp

Poczta e-mail w serwisie rubikon.pl umożliwia korzystanie przez programy pocztowe zarówno z protokołu poczty przychodzącej POP3, jak i nowocześniejszego protokołu IMAP.

Sugerujemy korzystanie z protokołu IMAP, którego główną zaletą jest możliwość synchronizacji wszystkich folderów wiadomości, między różnymi programami pocztowymi oraz urządzeniami mobilnymi. Poczta i lista folderów synchronizowana jest na bieżąco, dzięki czemu niezależnie od urządzenia, na którym aktualnie przeglądamy pocztę w każdym z nich zobaczymy te same foldery, wiadomości i kopie robocze.

IMAP przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które korzystają ze swojej poczty na wielu różnych komputerach i np. dodatkowo na urządzeniu mobilnym lub, gdy z danej skrzynki pocztowej korzysta więcej niż jedna osoba.

Instrukcja konfiguracji programu The Bat! 5.

Instrukcja zawiera kroki jak skonfigurować dostęp do poczty za pomocą protokołów POP3 i IMAP:

Konfiguracja aplikacji The Bat! dla protokołu POP3
Konfiguracja aplikacji The Bat! dla protokołu IMAP


Konfiguracja aplikacji The Bat! dla protokołu POP3

1. Uruchamiamy program The Bat!. Otwieramy panel zarządzania kontami wybierając „Konto->Nowe”

2. Wybieramy opcje „Chcę utworzyć całkowicie nowe konto”; klikamy „Dalej”.

3. W kolejny oknie wpisujemy nazwę konta; klikamy „Dalej”.

4. W kolejnym oknie wpisujemy adres email jaki używamy zgodnie z poniższym obrazkiem; klikamy „Dalej”.

5. Podajemy dane serwera POP3 i SMTP poczty Rubikon.pl zgodnie z poniższym obrazkiem; klikamy „Dalej”.

6. Podajemy hasło do konta; klikamy „Dalej”.

7. Na pytanie czy chcemy sprawdzić konfiguracje odpowiadamy „Nie”; klikamy „Zakończ”.

W przypadku niepowodzenia wysyłania lub odbierania poczty należy również
sprawdzić czy oprogramowanie antywirusowe lub firewall nie blokuje połączeń.


Konfiguracja aplikacji The Bat! dla protokołu IMAP

1. Uruchamiamy program The Bat!. Otwieramy panel zarządzania kontami wybierając „Konto->Nowe”

2. Wybieramy opcje „Chcę utworzyć całkowicie nowe konto”; klikamy „Dalej”.

3. W kolejny oknie wpisujemy nazwę konta; klikamy „Dalej”.