Wstęp

Poczta e-mail w serwisie rubikon.pl umożliwia korzystanie przez programy pocztowe zarówno z protokołu poczty przychodzącej POP3, jak i nowocześniejszego protokołu IMAP.

Sugerujemy korzystanie z protokołu IMAP, którego główną zaletą jest możliwość synchronizacji wszystkich folderów wiadomości, między różnymi programami pocztowymi oraz urządzeniami mobilnymi. Poczta i lista folderów synchronizowana jest na bieżąco, dzięki czemu niezależnie od urządzenia, na którym aktualnie przeglądamy pocztę w każdym z nich zobaczymy te same foldery, wiadomości i kopie robocze.

IMAP przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które korzystają ze swojej poczty na wielu różnych komputerach i np. dodatkowo na urządzeniu mobilnym lub, gdy z danej skrzynki pocztowej korzysta więcej niż jedna osoba.

Instrukcja konfiguracji programu Windows Live Mail

Instrukcja zawiera kroki jak skonfigurować dostęp do poczty za pomocą protokołów POP3 i IMAP:

Konfiguracja aplikacji Windows Live Mail dla protokołu POP3
Konfiguracja aplikacji Windows Live Mail dla protokołu IMAP


Konfiguracja aplikacji Windows Live Mail dla protokołu POP3

1. Uruchamiamy program Windows Live Mail. Otwieramy panel zarządzania kontami wybierając menu „Konta->Adres e-mail”.

2. W oknie dodawania konta wpisujemy dane konta email; klikamy „Dalej”.

3. Jako typ serwera wybieramy POP. Port serwera poczty przychodzącej zmieniamy z 110 na 995, natomiast wychodzącej z 25 na 465 oraz zaznaczamy opcje „Wymaga bezpiecznego połączenia (SSL)” i „Wymaga uwierzytelniania” zgodnie z poniższym obrazkiem; klikamy „Dalej”.

4. Konto zostało dodane i gotowe do pracy; klikamy „Zakończ”.

W przypadku niepowodzenia wysyłania lub odbierania poczty należy również
sprawdzić czy oprogramowanie antywirusowe lub firewall nie blokuje połączeń.


Konfiguracja aplikacji Windows Live Mail dla protokołu IMAP

1. Uruchamiamy program Windows Live Mail. Otwieramy panel zarządzania kontami wybierając menu „Konta->Adres e-mail”.

2. W oknie dodawania konta wpisujemy dane konta email; klikamy „Dalej”.

3. Jako typ serwera wybieramy IMAP. Port serwera poczty przychodzącej zmieniamy z 143 na 993, natomiast wychodzącej z 25 na 465 oraz zaznaczamy opcje „Wymaga bezpiecznego połączenia (SSL)” i „Wymaga uwierzytelniania” zgodnie z poniższym obrazkiem; klikamy „Dalej”.

4. Konto zostało dodane do aplikacji; klikamy „Zakończ”.

5. Następnie przechodzimy do zakładki „Konta” i klikamy przycisk „Właściwości”.

6. W kolejnym oknie przechodzimy do zakładki „IMAP” i przypisujemy lokalne foldery IMAP do ich odpowiedników na serwerze poczty. Wpisujemy nazwy folderów poprzedzone prefiksem INBOX.

W przypadku niepowodzenia wysyłania lub odbierania poczty należy również
sprawdzić czy oprogramowanie antywirusowe lub firewall nie blokuje połączeń.