Wstęp

Poczta e-mail w serwisie rubikon.pl umożliwia korzystanie przez programy pocztowe zarówno z protokołu poczty przychodzącej POP3, jak i nowocześniejszego protokołu IMAP.

Sugerujemy korzystanie z protokołu IMAP, którego główną zaletą jest możliwość synchronizacji wszystkich folderów wiadomości, między różnymi programami pocztowymi oraz urządzeniami mobilnymi. Poczta i lista folderów synchronizowana jest na bieżąco, dzięki czemu niezależnie od urządzenia, na którym aktualnie przeglądamy pocztę w każdym z nich zobaczymy te same foldery, wiadomości i kopie robocze.

IMAP przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które korzystają ze swojej poczty na wielu różnych komputerach i np. dodatkowo na urządzeniu mobilnym lub, gdy z danej skrzynki pocztowej korzysta więcej niż jedna osoba.

 

Instrukcja konfiguracji programu Poczta w systemie Windows 10

 

Instrukcja zawiera kroki jak skonfigurować dostęp do poczty za pomocą protokołów POP3 i IMAP:

Konfiguracja aplikacji Poczta dla protokołu POP3

Konfiguracja aplikacji Poczta dla protokołu IMAP

 

 

 

 

 

 


 

Instrukcja konfiguracji aplikacji Poczta dla protokołu POP3

1. Uruchamiamy program Poczta. Otwieramy panel zarządzania kontami wybierając Konta , następnie w panelu   „Zarządzaj kontami”  wybieramy Dodaj konto.

 

1

 

 

2

 

2.    W wyświetlonym oknie wybierz typ konta:“Konfiguracja zaawansowana“

 

 1. Wybierz rodzaj konta, które chcesz skonfigurować. Wybierz opcję o nazwie: Internetowa poczta e-mail, aby skorzystać z protokołu POP3 lub IMAP

4. Wprowadz wymagane informacje i kliknij pozycje  Zaloguj.

 

 • Adres e-mail Nazwa, która jest widoczna w lewym okienku aplikacji Poczta

 • Nazwa użytkownika Jest to Twój Identyfikator.

 • Hasło Wprowadź hasło do konta e-mail.

 • Nazwa konta Jest to nazwa wyświetlana w okienku po lewej stronie w aplikacji Poczta dla systemu Windows 10 oraz w okienku zarządzania kontami. Możesz wybrać dowolną nazwę.

 • Wysyłaj wiadomości, używając tej nazwy Wprowadź nazwę, która ma być widoczna dla adresatów Twoich wiadomości.

 • Serwer przychodzącej poczty e-mail : pop3.rubikon.pl

 • Typ konta Wybierz pozycję POP3

 • Serwer wychodzącej poczty e-mail (SMTP) : smtp.rubikon.pl

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

 

5. Kliknij przycisk Gotowe. Synchronizacja danychrozpocznie się zaraz po skonfigurowaniu konta.

 

 

8

 

 

 W przypadku niepowodzenia wysyłania lub odbierania poczty należy również
sprawdzić czy oprogramowanie antywirusowe lub firewall nie blokuje połączeń.


 

 

Instrukcja konfiguracji aplikacji Poczta dla protokołu IMAP

1. Uruchamiamy program Poczta. Otwieramy panel zarządzania kontami wybierając Konta , następnie w panelu   „Zarządzaj kontami”  wybieramy Dodaj konto.

 

1

 

 

2


2.    W wyświetlonym oknie wybierz typ konta:“Konfiguracja zaawansowana“

 1. Wybierz rodzaj konta, które chcesz skonfigurować. Wybierz opcję o nazwie: Internetowa poczta e-mail, aby skorzystać z protokołu POP3 lub IMAP
   

4. Wprowadz wymagane informacje i kliknij pozycje  Zaloguj.

 

 • Adres e-mail Nazwa, która jest widoczna w lewym okienku aplikacji Poczta

 • Nazwa użytkownika Jest to Twój Identyfikator.

 • Hasło Wprowadź hasło do konta e-mail.

 • Nazwa konta Jest to nazwa wyświetlana w okienku po lewej stronie w aplikacji Poczta dla systemu Windows 10 oraz w okienku zarządzania kontami. Możesz wybrać dowolną nazwę.

 • Wysyłaj wiadomości, używając tej nazwy Wprowadź nazwę, która ma być widoczna dla adresatów Twoich wiadomości.

 • Serwer przychodzącej poczty e-mail : imap.rubikon.pl

 • Typ konta Wybierz pozycję IMAP4

 • Serwer wychodzącej poczty e-mail (SMTP) : smtp.rubikon.pl

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

 

5. Kliknij przycisk Gotowe. Synchronizacja danychrozpocznie się zaraz po skonfigurowaniu konta.

 

 

8

 

 

 W przypadku niepowodzenia wysyłania lub odbierania poczty należy również
sprawdzić czy oprogramowanie antywirusowe lub firewall nie blokuje połączeń.