Konfiguracja domen

1. Czy jest możliwość modyfikacji rekordów DNS? Nie oferujemy możliwości wprowadzania zmian w konfiguracji DNS. Jeśli istnieje konieczność wprowadzenia własnej konfiguracji rekordów konieczna będzie zmiana delegacji domeny na inne serwery DNS. Aby to było możliwe należy przesłać prośbę o wydanie kodu AuthInfo, który umożliwi przeniesienie domeny do innego operatora i tym samym możliwość używania innych […]

Zobacz więcej

Informacje ogólne odnośnie domen

Co to jest domena? Domena (właściwie nazwa domenowa) jest symbolicznym ciągiem znaków, reprezentującym adres komputera w Internecie. Wszystkie komputery w Sieci posiadają własny adres numeryczny, składający się z czterech kolumn cyfr oddzielonych kropkami (np.62.181.3.65). Ponieważ trudno zapamiętać adres numeryczny, wprowadzono system domen. Co to jest serwer DNS? DNS, czyli Domain Name Server, to specjalny komputer, […]

Zobacz więcej

Jaki jest mój adres poczty elektronicznej?

Jaki jest adres mojej poczty? Główny adres poczty elektronicznej użytkownika to identyfikator@rubikon.pl, a każdy użytkownik posiada odrębny identyfikator. Użytkownik samodzielnie może stworzyć dowolny adres w następującym formacie nazwa@identyfikator.rubikon.pl, gdzie słowo "nazwa" zastąpić można dowolnym ciagiem znaków. np. jeżeli posiadamy wykupione konto "jank", to głównym adresem będzie jank@rubikon.pl. Przykład Ponieważ użytkownik staje się właścicielem domeny jank.rubikon.pl […]

Zobacz więcej

Jaka jest różnica pomiędzy domeną rubikon.pl, a rubikon.net.pl?

Dla użytkownika nie ma żadnej różnicy pomiędzy tymi dwoma domenami. Przy podawaniu adresu e-mail jak i WWW używać można zarówno jednego jak i drugiego wariantu. Poczta wysłana na adres jank@rubikon.pl i jank@rubikon.net.pl trafi do tego samego konta poczty elektronicznej. Tak samo dzieje się w przypadku stron WWW – jeżeli użytkownik wpisze adres URL http://www.jank.rubikon.pl i […]

Zobacz więcej

Jak stworzyć subdomenę?

Jak stworzyć subdomenę? W celu stworzenia subdomeny wystarczy założyć na koncie odpowiedni katalog. Na przykład użytkownik posiadający adres jank.rubikon.pl, chcąc założyć subdomenę kasia.jank.rubikon.pl powinien w głównym katalogu utworzyć podkatalog o nazwie kasia.

Zobacz więcej

Co oznacza, że posiadam nieograniczoną ilość adresów stron WWW?

Opis: Każdy użytkownik otrzymuje adres URL typu http://identyfikator.rubikon.pl. Może on samodzielnie stworzyć adres korzystając z subdomeny http://sklep.identyfikator.rubikon.pl – wystarczy, że utworzy na swoim koncie w katalogu głównym podkatalog o nazwie "sklep". Przykład: Użytkownik "jank" posiada adres http://jank.rubikon.pl. W celu stworzenia adresu http://sklep.jank.rubikon.pl musi on stworzyć na swoim koncie w katalogu głównym podkatalog o nazwie "sklep". […]

Zobacz więcej