Słownik

A A B C D E F G H I K L M N O P S T U V W Z   Adres internetowy Indywidualny i niepowtarzalny adres użytkownika składający się z loginu oraz domeny (np: support@rubikon.pl). Adres strony WWW Adres strony WWW składa się z adresu serwera WWW oraz ścieżki dostępu do danej […]

Zobacz więcej

Dane techniczne serwisu rubikon.pl

Dane techniczne serwisu rubikon.pl KONTAKT: E-mail: rubikon@rubikon.pl Telefon: (+48 22) 33 70 700 Fax: (+48 22) 33 70 701 GŁÓWNE DANE KONFIGURACYJNE: Serwer poczty przychodzącej POP3: pop3.rubikon.pl Serwer poczty przychodzącej IMAP: imap.rubikon.pl Serwer poczty wychodzącej SMTP: smtp.rubikon.pl Serwer wymaga uwierzytelniania poczty wychodzącej (SMTP Auth), więcej informacji na ten temat konfiguracji klientów poczty w dziale Konfiguracja […]

Zobacz więcej

Dane konfiguracyjne do poczty w serwisie rubikon.pl

W celu konfiguracji konta poczty e-mail w wybranym programie pocztowym należy posłużyć się odpowiednimi parametrami. Zalecamy korzystanie z nowszego protokołu IMAP. Szczegółowy opis konfiguracji skrzynki e-mail w programach pocztowych znajduje się w kategorii Konfiguracja programów pocztowych . Dane dostępowe do poczty w serwisie rubikon.pl: Serwer poczty przychodzącej (IMAP): imap.rubikon.pl Port (IMAP): 993 Szyfrowanie: SSL Metoda […]

Zobacz więcej